Om Skolan

Aktiviaskolan har varit etablerad som fristående resursskola sedan 2005 i Vallentuna kommun. Inför höstterminen 2011 flyttade skolan sina lokaler till centrala Vallentuna, skolan utökade samtidigt sin verksamhet till att även innefatta anpassad grundskola för årskurserna 6-9. Vi tror på:


•elevens bästa i fokus,

•ett nära och personligt bemötande,

•trygg och lugn arbetsmiljö,

•engagerade pedagoger och lärare.


Vid sidan av våra kompetenta ämneslärare och assistenter är vi tre delägare som arbetar på skolan. Vi har alla såväl utbildning som lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och elever med särskilda behov, både inom skolan och liknade verksamheter.


OM SKOLAN

VI ERBJUDER EN SKOLA MED

 

En strukturerad skolvardag med en undervisning enligt Läroplanen för det Obligatoriska skolväsendet

 

En undervisning som är anpassad efter det individuella behovet

 

Undervisning i små grupper.

 

Ett nära samarbete med vårdnadshavare och uppdragsgivare

 

Anpassade pedagogiska material och metoder för barn med särskilda behov

 

Livskunskapsundervisning anpassad efter målgruppen