Grundskola ÅK 6-9

Grundskolan årskurserna 6-9

En skola där alla får utvecklas

Sidan är under uppbyggnad mer information kommer.

Undervisningen

Undervisningen utgår från de kursplaner som finns för grundskolan och då med utgång från elevens förmåga, behov och förutsättningar. Alla elever undervisas med tydliggörande pedagogik, undervisningen är mycket strukturerad, individanpassad och följer delvis TEACCH-metodiken (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children). Vi på skolan vill dock framhålla dessa kriterier som särskilt viktiga för en lyckad skolgång: Läs mer...VI ERBJUDER EN SKOLA MED

 

En strukturerad skolvardag med en undervisning enligt Läroplanen för

det Obligatoriska skolväsendet

 

En undervisning som är anpassad efter det individuella behovet

 

Undervisning i små grupper, enskilt eller hemundervisning

 

Ett nära samarbete med vårdnadshavare och uppdragsgivare

 

Anpassade pedagogiska material och metoder för barn med

särskilda behov

 

Livskunskapsundervisning anpassad efter målgruppen

 

Ett samarbete med företagare inom närområdet för kortare och

längre praktikperioder