Ansökan om plats på skolan

ANSÖKAN OM PLATS PÅ SKOLAN


Kontakta rektor Anita Korhonen för vidare upplysningar.

Vi tar även emot under terminens gång om det finns plats

 

Kontaktuppgifter


Rektor: Anita Korhonen

Tel. 073-0262167

anita.korhonen@aktiviaskolan.se