Anpassad skola ÅK 6-9

Anpassad skola årskurserna 6-9Skolformen


Anpassad skola är en skolform för de elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav beroende på att de har en intelektuell funtionsnedsättning. 


Eleverna har en egen personligt inred arbetsplats. Rummen är utrustade med skrivbord, kontorsstol, bokhylla, vilfåtölj, anslagstavla och whiteboard. Eleverna har scheman, planeringar, läromedel, arbetsdator och övriga hjälpmedel lättillgängligt samlade i sitt rum.

 


Undervisningen

Undervisningen utgår från de kursplaner som finns för anpassad grundskola och då med utgång från elevens förmåga, behov och förutsättningar. Alla elever undervisas med tydliggörande pedagogik, undervisningen är mycket strukturerad.

Den tydliggörande pedagogiken skall ge svar till eleven på frågor som: Vad skall jag göra? Var skall jag vara? När skall jag? Hur länge skall jag? Varför skall jag? Vad händer sen?

 

Undervisningen bedrivs utifrån elevens individuella utvecklingsplan och som stöd använder vi oss bland annat av konkreta scheman, tidshjälpmedel, symboler, bilder och andra kommunikationshjälpmedel. En bra grund för kunskapsinhämtande är att omgivningens krav är tydliga och kan hjälpa eleven att skapa en överblick. Läs mer.....VI ERBJUDER EN SKOLA MED

 

En strukturerad skolvardag med en undervisning enligt Läroplanen för

det Obligatoriska skolväsendet

 

En undervisning som är anpassad efter det individuella behovet

 

Undervisning i små grupper

 

Ett nära samarbete med vårdnadshavare

 

Anpassade pedagogiska material och metoder för barn med

särskilda behov

 

Livskunskapsundervisning anpassad efter målgruppen